Podporuje mojeID

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

Kateřina Šmídová
Vrchlického 778
Dvůr Králové nad Labem
tel: +420604705001
info@ledily.cz
IČO: 76506096
DIČ: CZ7551063630

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ledily.cz

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje

 

E-shop: LEDILY (www.ledily.cz)

Provozovatel: Kateřina Šmídová

Bydliště a kontaktní adresa : Vrchlického 778, Dvůr Králové nad Labem, 54401

IČ: 76506096

DIČ: CZ7551063630

Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 604705001

Email: info@ledily.cz

 

Provozní doba: PO -PÁ 8,30 – 14 hod. jinak dle oboustranné domluvy

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů, pokud v záhlaví e-shopu není uvedeno jinak.

Vystavené faktury budou zaslány pouze v elektronické podobě, na žádost zákazníka není problém zaslat ve zboží fakturu v tiskové podobě.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu odpovídající popisu v e-shopu, nejpozději do 2 dnů od zaplacení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů / pokud není v záhlaví e-shopu uvedeno jinak/. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Prodejní doklad, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Většinou je řešeno po vzájemné dohodě ve prospěch kupujícího.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku). Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 

Storno objednávky kupujícím

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu ledily@email.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později a prodávající ji ještě neodeslal (a storno potvrdil), zavazuje se prodejce tuto objednávku stornovat. Odeslané objednávky již nelze stornovat a dle uzavřené smlouvy by měla být zákazníkem převzata, nebo uhrazeno dlužné poštovné a balné. Pokud již zákazník za objednávku zaplatil (například předem převodem, platební kartou, apod.) bude mu tato částka vrácena do 10ti dní od storna objednávky.

Storno objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží již nedodává, není skladem, byla zjištěna při balení zásilky jeho vada, nebo byla chybně uvedena prodejní cena. O stornu objednávky a jeho důvodu bude zákazník včas informován.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky, není kompletní, nebo poškozené jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 30 dní od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na vrácení peněz nebo na přiměřenou slevu z ceny, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Vyřízení reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

POSTUP PŘI REKLAMACI

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací , Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradněk plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Zboží neplaťte předem, počkejte až budete od nás kontaktováni emailem. Sdělíme Vám, zda je zboží skladem + platební informace. Děkujeme.